fbpx

Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), που αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που θα σου γνωστοποιούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ) είναι απόλυτα ασφαλείς και απόρρητες. Ύστερα από αίτηση διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται σε κανέναν.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν εγγραφείτε σε ενημερωτικό δελτίο/newsletter. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταχωρήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα στοιχεία για να σας βοηθήσουμε στην εμπειρία σας. Τέτοιες λεπτομέρειες μπορεί να είναι το όνομα και το επώνυμό σας, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μας παρέχετε εθελοντικά.

·   Διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερώσετε ορισμένες από τις πληροφορίες σας. Είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων.

·   Διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διορθώσουμε ανακριβείς ή ελλιπείς προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς.

·   Πρόσβαση σε δεδομένα και μεταφορά . Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας στοιχείων που διατηρούμε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών πληροφοριών που μας δώσατε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή / και να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε άλλον πάροχο υπηρεσιών (όπου είναι τεχνικά εφικτό) .

·   Διατήρηση Δεδομένων και διαγραφή. Εμείς διατηρούμε γενικά τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ σας και εμάς σύμφωνα με τη συγκατάθεση που έχετε εκφράσει σε εμάς και για να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις μας. Αν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Σημειώστε ότι αν ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων:

·   Μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες από τις προσωπικές σας πληροφορίες ως απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως η ανίχνευση και πρόληψη απάτης και η ενίσχυση της ασφάλειας.

·   Μπορούμε να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

·   Ανάκληση της Συγκατάθεσης και Περιορισμός της Επεξεργασίας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μια ανακοίνωση στο email του websitewww.routesintradition.gr διευκρινίζοντας ποια συγκατάθεση αποσύρετε. Λάβετε υπόψη ότι η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων επεξεργασίας βάσει αυτής της συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή της. Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

·   Συγκατάθεση στην Επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία, το γραφείο Routes Kalamata δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε νόμιμους λόγους για τέτοια επεξεργασία ή ότι αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από εσάς να σταματήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας για αυτούς τους σκοπούς άμεσης μάρκετινγκ στέλνοντας ένα e-mail στο routs.kalamata22@gmail.com .

Ο ιστότοπος routesintradition.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα παροχής περιηγήσεων – εκδρομών. Το κατάστημα εδρεύει στην Καλαμάτα, Δημοσθένους 34. Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση routesintradition.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατώτερω όρους. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απομακρυνθεί από την επίσκεψη στον ιστότοπο καθώς και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Γενικοί όροι

Το Routes Kalamata διατηρεί το δικαίωμα, όποτε κρίνεται αναγκαίο να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και Αγγλική γλώσσα.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Το Routes Kalamata δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με τις παρεχόμενες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής δεν ευθύνεται το κατάστημα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξη τους.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του Routes Kalamata και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα routesintradition.gr για: 1.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο κατάστημα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου 2.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κ.λ.π. 3.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5.αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6.ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7.παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 8.συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Cookies

Το routesintradition.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα routesintradition.gr.

en_US